MARTYROLOGIUM ROMANUM

GREGORII XIII JUSSU EDITUM, URBANI VIII ET CLEMENTIS X AUCTORITATE RECOGNITUM AC DEINDE ANNO MDCCXLIX BENEDICTI XIV LABORE ET STUDIO AUCTUM ET CASTIGATUMOCTOBER


1 Octobris Kalendis Octobris. Luna ... xxij. A

Sancti Regimii Episcopi Rhemensis et Confessoris, qui gentem Francorum convertit ad Christum, Clodoveo ipsorum Rege sacro fonte baptismatis, et fidei sacramentis initiato: et cum annos plurimos in Episcopatu explesset, sanctitate et miraculorum virtute conspicuus decessit e vita Idibus Januarii: ejus tamen festivitas hac die recolitur, qua sacrum ipsius corpus postea fuit translatum.

Romae beati Aretae Martyris et aliorum quingentorum quatuor.

Tomis in Ponto sanctorum Martyrum Prisci, Crescentis, et Evagrii.

Ulyssipone in Lusitania sanctorum Martyrum Verissimi, Maximae et Juliae sororum ejus, qui in persecutione Diocletiani passi sunt.

Tornaci sancti Piatonis Presbyteri et Martyris, qui cum beato Quinctino ejusque Sociis ab urbe Roma in Galliam praedicationis causa perrexit, ac postea in persecutione Maximiani consummato martyrio migravit ad Dominum.

Thessalonicae sancti Domnini Martyris, sub eodem Maximiano.

Urbe Veteri sancti Severi Presbyteri et Confessoris.

In Portu Gandae sancti Bavonis Confessoris.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


2 Octobris Sexto Nonas Octobris. Luna ...

xxj. B

Festum sanctorum Angelorum Custodum. 

Romae passio sancti Modesti Sardi, Levitae et Martyris; qui, sub Diocletiano Imperatore, equuleo tortus atque igne adustus est. Ipsius vero corpus, Beneventum postea translatum, in Ecclesia suo insignita nomine collocatum fuit.

In territorio Atrebatensi item passio beati Leodegarii, Augustodunensis Episcopi; quem, variis injuriis et diversis suppliciis pro veritate afflictum, Ebroinus, Major domus regiae Theodorici, interfici jussit.

Nicomediae sancti Eleutherii, militis et Martyris, cum aliis innumeris; qui, cum Diocletiani regia incendio conflagrasset et falso hujus criminis essent accusati, omnes, jubente eodem saevissimo Imperatore, acervatim necati sunt. Horum porro alii gladiis obtruncabantur, alii cremabantur ignibus, alii in mare praecipitabantur; sed inter eos primus Eleutherius, cum per singula tormenta, diu cruciatus, validior redderetur, martyrium victoriae suae, ignibus velut aurum examinatus, complevit.

Antiochiae sanctorum Martyrum Primi, Cyrilli et Secundarii.

Eodem die sancti Gerini Martyris, qui frater exstitit beati Leodegarii, Augustodunensis Episcopi, et, jubente ipso Ebroino, lapidibus obrutus est.

Constantmopoli sancti Theophili Monachi, qui, pro defensione sanctariun Imaginum a Leone Isaurico saevissime csesus et in exsilium pulsus, migravit ad Dominum.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


3 Octobris Quinto Nonas Octobris. Luna ...

vij. E

Sanctae Teresiae a Jesu Infante, ex Ordine Carmelitarum Excalceatorum, Virginis, peculiaris omnium Missionum Patronae; cujus dies natalis pridie Kalendas Octobris recensetur.

Romae, ad Ursum pileatum, sancti Candidi Martyris.

Apud antiquos Saxones sanctorum Martyrum duorum Ewaldorum, qui, cum essent Presbyteri et Christum ibi praedicare coepissent, comprehensi sunt a Paganis et occisi; ad quorum corpora noctu lux multa, diu apparens, et ubi essent et cujus essent meriti, declaravit.

Eodem die sanctorum Martyrum Dionysii, Fausti, Caji, Petri, Pauli et aliorum quatuor, qui primum, sub Decio, multa passi sunt, ac demum, sub Valeriano, ab Aemiliano Prseside diu tormentis vexati, martyrii palmam meruerunt.

In Africa sancti Maximiani, Episcopi Bagajensis, qui, a Donatistis iterum atque iterum saevissima perpessus, ex alta denique turri praecipitatus est, et pro mortuo derelictus; sed, postmodum a transeuntibus collectus et pia curatione sanatus, catholicam fidem propugnare non destitit, donec, gloria confessionis clarus, quievit in Domino.

Legione, in Hispania, sancti Froilani, ejusdem civitatis Episcopi, monasticae vitae propagandae studio, beneficentia in pauperes, ceterisque virtutibus et miraculis clari.

In dioecesi Namurcensi, apud Belgas, sancti Gerardi Abbatis.

In Palaestina sancti Hesychii Confessoris, qui fuit sancti Hilarionis discipulus et in peregrinatione socius.

Savonae, in Liguria, sanctae Mariae Josephae Rossello, Instituti Filiarum Nostrae Dominae a Misericordia Fundatricis, quam, caritatis operibus praeclaram, Pius Papa Duodecimus sanctis Virginibus adnumeravit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


4 Octobris Quarto Nonas Octobris. Luna ...

vij. F

Assisii, in Umbria, natalis sancti Francisci, Levitae et Confessoris; qui trium Ordinum, scilicet Fratrum Minorum, Pauperum Dominarum, ac Fratrum et Sororum de Poenitentia, Fundator exstitit. Ipsius autem vitam, sanctitate ac miraculis plenam, sanctus Bonaventura conscripsit.

Corinthi item natalis sanctorum Crispi et Caji, quorum meminit sanctus Paulus Apostolus ad Corinthios scribens.

Athenis sancti Hierothei, qui fuit discipulus ipsius beati Pauli Apostoli.

Damasci sancti Petri, Episcopi et Martyris; qui, accusatus apud Agarenorum Principem quod fidem Christi doceret, ideo, lingua et manibus pedibusque amputatis, cruci affixus martyrium consummavit.

Alexandriae sanctorum Presbyterorum, et Diaconorum Caji, Fausti, Eusebii, Chaeremonis, Lucii et Sociorum; ex quibus alii, in persecutione Valeriani, Martyres facti sunt, alii, Martyribus servientes, mercedem Martyrum receperunt.

In Aegypto sanctorum Martyrum Marci et Marciani fratrum, et aliorum ferme innumerabilium utriusque sexus atque omnis aetatis; quorum alii post verbera, alii post diversi generis horribiles cruciatus flammis traditi, alii in mare praecipitati, nonnulli capite caesi, plurimi inedia consumpti, alii patibulis affixi, quidam etiam, capite deorsum verso et pedibus in sublime sublatis, appensi, beatissimam martyrii coronam meruerunt.

Bononiae sancti Petronii, Episcopi et Confessoris; qui doctrina, miraculis et sanctitate claruit.

Lutetiae Parisiorum sanctae Aureae Virginis.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


5 Octobris Tertio Nonas Octobris. Luna ...

vij. G

Messanae, in Sicilia, natalis sanctorum Martyrum Placidi Monachi, e beati Benedicti Abbatis discipulis, et ejus fratrum Eutychii et Victorini, ac sororis eorum Flaviae Virginis, itemque Donati, Firmati Diaconi, Fausti et aliorum triginta Monachorum, qui omnes a Manucha pirata, pro Christi fide, necati sunt.

Apud Smyrnam item natalis beati Thraseae, Episcopi Eumeniae, martyrio consummati.

Antisiodori depositio sanctorum germanorum Firmati Diaconi, et Flavianae Virginis.

Treviris sanctorum Martyrum Palmatii et Sociorum; qui, in persecutione Diocletiani, sub Rictiovaro Praeside, martyrium subierunt.

Eodem die passio sanctae Charitinae Virginis, quae, sub Diocletiano Imperatore et Domitio Consulari, ignibus est cruciata et in mare projecta, et, cum inde incolumis evasisset, tandem, manibus et pedibus abscissis dentibusque convulsis, in oratione spiritum emisit.

Ravennae sancti Marcellini, Episcopi et Confessoris.

Valentiae, in Gallia, sancti Apollinaris Episcopi, cujus vita virtutibus fuit illustris, et mors signis ac prodigiis decorata.

Eodem die sancti Attilani, Episcopi Zamorensis, quem beatus Urbanus Papa Secundus in Sanctorum numerum retulit.

Romae sanctae Gallae Viduae, filiae Symmachi Consulis, quae, viro suo defuncto, apud Ecclesiam beati Petri multis annis orationi, eleemosynis, jejuniis aliisque sanctis operibus intenta permansit; cujus felicissimnm transitum sanctus Gregorius Papa descripsit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


6 Octobris Pridie Nonas Octobris.  Luna ...

vij. A

In monasterio Turris, dioecesis Squillacensis, in Calabria, sancti Brunonis Confessoris, qui Ordinis Carthusianorum fuit Institutor.

Laodiceae, in Phrygia, beati Sagaris, Episcopi et Martyris; qui exstitit unus de antiquis Pauli Apostoli disdpulis.

Antisiodori sancti Romani, Episcopi et Martyris.

Capuae natalis sanctorum Martyrum Marcelli, Casti, Aemilii et Saturnini.

Treviris commemoratio innumerabilium fere Martyrum, qui, in persecutione Diocletiani, sub Rictiovaro Praeside, ob Christi fidem, vario mortis genere necati sunt.

Agenni, in Gallia, natalis sanctae Fidei, Virginis et Martyris; cujus exemplo beatus Caprasius, ad martyrium animatus, agonem suum tertiodecimo Kalendas Novembris feliciter consummavit.

Item sanctae Erotidis Martyris, quae, Christi amore succensa, ignis superavit incendium.

Opitergii, in Venetorum finibus, sancti Magni Episcopi, cujus corpus Venetiis requiescit.

Neapoli, in Campania, depositio sanctae Mariae-Franciscae a Quinque Vulneribus Domini nostri Jesu Christi, Virginis, ex tertio Ordine sancti Francisci, quae, virtutibus et miraculis clara, a Pio Papa Nono sanctis Virginibus adscripta fuit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


7 Octobris Nonis Octobris. Luna ...

vij. B

Festum sacratissimi Rosarii beatae Mariae Virginis; itemque sanctae Mariae de Victoria commemoratio, quam sanctus Pius Quintus, Pontifex Maximus, ob insignem victoriam a Christianis bello navali, ejusdem sanctissimae Dei Genitricis auxilio, hac ipsa die de Turcis reportatam, quotannis fieri instituit.

Romae, via Ardeatina, depositio sancti Marci, Papae et Confessoris.

In Provincia quae nuncupatur Augusta Euphratesia, sanctorum Martyrum Sergii et Bacchi, nobilinm Romanorum, sub Maximiano Imperatore. Ex his Bacchus tamdiu nervis crudis caesus est, quoadusque, toto corpore discissus, in Christi confessione emitteret spiritum; Sergius vero clavatis cothurnis pedes indutus, et, cum in fide fixus maneret, data sententia, jussus est decollari. Beati autem Sergii nomine locus ubi quiescit, Sergiopolis appellatus est, et, ob praeclara miracula, frequenti Christianorum concursu honoratur.

Romae sanctorum Martyrum Marcelli et Apuleji, qui prius quidem Simoni mago adhaeserunt; sed, videntes mirabilia quae per Apostolum Petrum Dominus operabatur, ambo, relicto Simone, se doctrinae Apostolicae tradiderunt, ac, post passionem Apostolorum, sub Aureliano Consulari, coronam martyrii reportarunt, sepultique sunt non longe ad Urbe.

Item apud Augustam Euphratesiam sanctae Juliae Virginis, quae, sub Marciano Praeside, martyrium consummavit.

Patavii sanctae Justinae, Virginis et Martyris; quae, a beato Prosdocimo, sancti Petri discipulo, baptizata, et, cum in fide Christi constanter persisteret, Maximi Praesidis jussu, transverberata gladio, migravit ad Dominum.

Apud Bituricas, in Aquitania, sancti Augusti Presbyteri et Confessoris.

In pago Rhemensi sancti Helani Presbyteri.

In Suecia Translatio corporis sanctae Birgittae Viduae.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


8 Octobris Octavo Idus Octobris. Luna ...

vij. C

Sanctae Birgittae Viduae, cujus dies natalis decimo Kalendas Augusti, ac Translatio Nonis Octobris recensetur. 

Eodem die natalis beati Simeonis senis, qui in Evangelio Dominum Jesum, praesentatum in Templo, suis in ulnis accepisse ac de illo prophetasse legitur.

Laodiceae, in Phrygia, sancti Artemonis Presbyteri, qui per ignem, sub Diocletiano, martyrii coronam accepit.
Thessalonicae sancti Demetrii Proconsulis, qui, cum plurimos ad Christi fidem perduceret, ideo, Maximiani Imperatoris jussu lanceis confossus, martyrium consummavit.

Ibidem sancti Nestoris Martyris.

Hispali, in Hispania, sancti Petri Martyris.

Caesareae, in Palaestina, passio sanctae Reparatae, Virginis et Martyris; quae, cum nollet idolis sacrificare, sub Decio Imperatore, variis tormentorum generibus cruciatur, ac demum gladio percutitur. Ipsius autem anima, in columbae specie, de corpore egredi caelumque conscendere visa est.

In territorio Laudunensi natalis sanctae Benedictae, Virginis et Martyris.

Anconae sanctarum Palatiatis et Laurentiae, quae, in persecutione Diocletiani, sub Dione Praeside, in exsilium deportatae, laboribus et aerumnis confectae sunt.

Rotomagi sancti Evodii, Episcopi et Confessoris.

Hierosolymis sanctae Pelagiae, cognomento Poenitentis.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


9 Octobris Septimo Idus Octobris. Luna ...

vij. D

Romae sancti Joannis Leonardi Confessoris, Fundatoris Congregationis Clericorum Regularium a Matre Dei, laboribus et miraculis clari, cujus opera Missiones a Propaganda Fide institutae sunt.

Lutetiae Parisiorum natalis sanctorum Martyrum Dionysii Areopagitae Episcopi, Rustici Presbyteri, et Eleutherii Diaconi. Ex his Dionysius, ab Apostolo Paulo baptizatus, primus Atheniensium Episcopus ordinatus est; deinde Romam venit, atque inde a beato Clemente, Romano Pontifice, in Gallias praedicandi gratia directus est, et ad praefatam urbem devenit; ibique, cum per aliquot annos commissum sibi opus fideliter prosecutus esset, tandem, a Praefecto Fescennino, post gravissima tormentorum genera, una cum Sociis, gladio animadversus, martyrium complevit.

Eodem die memoria sancti Abrahae, Patriarchae et omnium credentium Patris.

Apud Cassinum sancti Deusdedit Abbatis, qui, a Sicardo tyranno in carcerem trusus, illic, fame et aerumnis confectus, reddidit spiritum.

Apud Juliam, in territorio Parmensi, via Claudia, sancti Domnini Martyris; qui, sub Maximiano Imperatore, cum vellet persecutionis rabiem declinare, a persequentibus est comprehensus, et, gladio transverberatus, gloriose occubuit.

In Hannonia sancti Gisleni, Episcopi et Confessoris; qui, relicto Episcopatu, Monachi vitam in monasterio a se constructo exercuit, et multis virtutibus claruit.

Valentiae, in Hispania Tarraconensi, sancti Ludovici Bertrandi, ex Ordine Praedicatorum, Confessoris; qui, apostolico spiritu clarus, Evangelium quod Americanis praedicaverat, vitae innocentia multisque editis miraculis confirmavit.

Hierosolymis sanctorum Andronici et Athanasiae conjugis.

Antiochiae sanctae Publiae Abbatissae, quae, transeunte Juliano Apostata, Davidicum illud cum suis Virginibus canens: "Simulacra Gentium argentum et aurum", et; "Similes illis fiant qui faciunt ea"; Imperatoris jussu, alapis caesa est, et graviter objurgata.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


10 Octobris Sexto Idus Octobris. Luna ...

vij. E

Sancti Francisci Borgiae, Sacerdotis e Societate Jesu et Confessoris, cujus dies natalis pridie Kalendas Octobris recensetur. 

Apud Septam, in Mauritania Tingitana, passio sanctorum septem Martyrum, ex Ordine Minorum, scilicet Danielis, Samuelis, Angeli, Leonis, Nicolai, Hugolini et Domni; qui, cum essent omnes praeter Domnum Sacerdotes, ibidem, ob Evangelii prsedicationem et Mahumeticae confutationem sectae, a Saracenis contumelias, vincula et flagella perpessi, demum, capitibus abscissis, martyrii palmam adepti sunt.

Coloniae Agrippinae sancti Gereonis Martyris, cum aliis trecentis decem et octo; qui pro vera pietate, in persecutione Maximiani, gladiis patientes colla subdiderunt.

In territorio ejusdem urbis sanctorum Victoris et Sociorum Martyrum.

Bonnae, in Germania, sanctorum Martyrum Cassii et Florentii, cum aliis plurimis.

Nicomediae sanctorum Martyrum Eulampii, et sororis Eulampiae Virginis. Haec porro, cum audisset pro Christo fratrem torqueri, in mediam turbam exsiluit, et, fratrem amplexata, huic sociam se adjunxit; atque ambo, conjecti in ollam ferventis olei, sed nulla ex parte laesi, tandem, una cum aliis ducentis, qui eo miraculo permoti crediderant in Christum, capitis obtruncatione martyrium compleverunt.

In Creta insula beati Pinyti, inter Episcopos nobilissimi. Hic, Gnosiae urbis Episcopus, sub Marco Antonino Vero et Lucio Aurelio Commodo floruit, et in scriptis suis, velut in quodam speculo, viventem sui reliquit imaginem.

Eboraci, in Anglia, sancti Paulini Episcopi, qui fuit beati Gregorii Papae discipulus; et, una cum aliis, ad praedicandum Evangelium illuc ab eo missus, Edwinum Regem ejusque populum ad Christi fidem convertit.

Populonii, in Tuscia, sancti Cerbonii, Episcopi et Confessoris, qui (ut sanctus Gregorius Papa refert) in vita et morte miraculis claruit.

Veronae sancti Cerbonii Episcopi. 

Capuae sancti Paulini Episcopi.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


11 Octobris Quinto Idus Octobris. Luna ...

xiv. F

Festum Maternitatis beatae Mariae Virginis. 

Tarsi, in Cilicia, sanctarum mulierum Zenaidis et Philonillae sororum, quae beati Pauli Apostoli consanguineae et in fide fuerunt discipulae.

In pago Vilcassino, in Gallia, passio sanctorum Martyrum Nicasii, qui erat Rotomagensis Episcopus, Quirini Presbyteri, Scubiculi Diaconi, et Pientiae Virginis, sub Praeside Fescennino.

Vesontione, in Galliis, sancti Germani, Episcopi et Martyris.

Item passio sanctorum Anastasii Presbyteri, Placidi, Genesii et Sociorum.

Tarsi, in Cilicia, natalis sanctorum Martyrum Tharaci, Probi et Andronici; qui, in persecutione Diocletiani, longo tempore carceris squalore afflicti, et tertio diversis tormentis et suppliciis examinati, tandem, in confessione Christi, abscissis cervicibus, triumphum gloriae sunt adepti.

In Thebaide sancti Sarmatae, qui fuit discipulus beati Antonii Abbatis, et a Saracenis pro Christo necatus est.

Ucetiae, in Gallia Narbonensi, sancti Firmini, Episcopi et Confessoris.

Calotii, in dioecesi Astensi, olim Papiensi, sancti Alexandri Sauli, e Clericorum Regularium sancti Pauli Congregatione, Episcopi et Confessoris; quem, genere, virtutibus, doctrina et miraculis clarum, Pius Decimus, Pontifex Maximus, Sanctorum fastis adscripsit.

In monasterio Achadh-boensi, in Hibernia, sancti Canici, Presbyteri et Abbatis.

Lyrae, in Belgio, depositio sancti Gummari Confessoris.

Apud Rhedones, in Gallia, sancti Aemiliani Confessoris.

Veronae sanctae Placidiae Virginis.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


12 Octobris Quarto Idus Octobris. Luna ...

xiij. G

Romae sanctorum Martyrum Evagrii, Prisciani, et Sociorum. 

In Africa sanctorum Confessorum et Martyrum quatuor millium nongentorum sexaginta sex, in persecutione Wandalica, sub Hunnerico, Rege Ariano. Hi, cum essent partim Episcopi Ecclesiarum Dei, partim Presbyteri et Diaconi, associatis sibi turbis fidelium populorum, pro defensione catholicae veritatis in horribilis eremi exsilium trusi sunt; ex quibus plurimi, dum crudeliter a Mauris ducerentur, hastilium cuspidibus impulsi ad currendum et lapidibus tunsi, alii, ligatis pedibus, velut cadavera per dura et aspera loca tracti et singulis membris discerpti, ad extremum, varie excruciati, martyrium celebrarunt. Erant inter eos praecipui Sacerdotes Domini, Felix et Cyprianus Episcopi.

Ravennae, via Lauretina, natalis sancti Edistii Martyris.

In Lycia sanctae Domninae Martyris, sub Diocletiano Imperatore.

Celenae, in Pannonia, sancti Maximiliani, Episcopi Laureacensis.

Eboraci, in Anglia, sancti Walfridi, Episcopi et Confessoris.

Mediolani sancti Monae Episcopi, qui, cum de Episcopo eligendo ageretur, caelesti lumine circumfusus, eo signo mirabiliter in Pontificem illius Ecclesiae est assumptus.

Veronae sancti Salvini Episcopi.

In Syria sancti Eustachii, Presbyteri et Confessoris.

Asculi, in Piceno, sancti Seraphini Confessoris, ex Ordine Minorum Capuccinorum, vitae sanctimonia et humilitate conspicui; quem Clemens Decimus tertius, Pontifex Maximus, Sanctorum fastis adscripsit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


13 Octobris Tertio Idus Octobris. Luna ...

xij. A

Sancti Eduardi, Regis Anglorum et Confessoris, qui Nonis Januarii obdormivit in Domino, sed hac die, ob Translationem corporis ejus, potissimum colitur.

Apud Troadem, Asiae minoris urbem, natalis sancti Carpi, qui fuit discipulus beati Pauli Apostoli.

Cordubae, in Hispania, item natalis sanctorum Martyrum Fausti, Januarii et Martialis; qui, primo equulei poena cruciati, deinde, superciliis rasis, dentibus evulsis, auribus quoque et naribus praecisis, ignis passione martyrium consummarunt.

Thessalonicae sancti Florentii Martyris, qui, post varia tormenta, igne combustus est.

Apud Stokeraviam, in Austria, sancti Colmanni Martyris.

Antiochiae sancti Theophili Episcopi, qui, sextus post beatum Petrum Apostolum, ejusdem Ecclesiae Pontificatum tenuit. 

Turonis, in Gallia, sancti Venantii, Abbatis et Confessoris. 

Apud Sublacum, in Latio, sanctae Chelidoniae Virginis.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


14 Octobris Pridie Idus Octobris. Luna ...

xj. B

Romae, via Aurelia, natalis beati Callisti Primi, Papae et Martyris; qui, Alexandri Imperatoris jussu, diutius fame in carcere cruciatus, et quotidie fustibus caesus, tandem, praecipitatus e fenestra domus in qua custodiebatur, atque in puteum demersus, victoriae txiumphum promeruit.

Arimini sancti Gaudentii, Episcopi et Martyris.

Caesareae, in Palaestina, sanctorum Carponii, Evaristi et Prisciani, fratrum beatae Fortunatae, qui, gladio jugulati, pariter martyrii coronam perceperunt.

Item sanctorum Saturnini et Lupi.

Caesareae, in Palaestina, sanctae Fortunatae, Virginis et Martyris, ac praedictorum Martyrum Carponii, Evaristi et Prisciani sororis; quae, in persecutione Diocletiani, post equuleum, ignes, bestias et alia tormenta superata, spiritum Deo reddidit. Ipsius corpus postea Neapolim, in Campania, delatum fuit.

Tuderti, in Umbria, sancti Fortunati Episcopi, qui (ut beatus Gregorius Papa refert) in immundis spiritibus effugandis immensae gratia virtutis emicuit.

Herbipoli, in Germania, sancti Burchardi, qui fuit primus illius civitatis Episcopus.

Brugis Flandrorum sancti Donatiani, Rhemensis Episcopi.

Treviris sancti Rustici Episcopi.

Lugduni, in Gallia, sancti Justi, Episcopi et Confessoris, mirae sanctitatis et prophetici spiritus viri; qui, Episcopatu dimisso, in eremum Aegypti, una cum Lectore suo Viatore, secessit, ibique, cum aliquot annos proximam Angelis egisset vitam, et dignus suorum laborum finis advenisset, coronam justitiae percepturus migravit ad Dominum. Ipsius sanctum corpus, una cum ossibus beati Viatoris, qui ejusdem Episcopi fuerat minister, Lugdunum postea quarto Nonas Septembris delatum fuit.

Eodem die depositio beati Dominici Loricati.

Arpini, in Latio, sancti Bernardi Confessoris.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


15 Octobris Idibus Octobris. Luna ...

x. C

Albae, in Hispania, sanctae Teresiae Virginis, quae Fratrum ac Sororum Ordinis Carmelitarum arctioris observantiae mater exstitit et magistra.

Cracoviae, in Polonia, natalis sanctae Hedwigis Viduae, Polonorum Ducissse, quae, pauperum obsequio dedita, etiam miraculis claruit; et a Clemente Quarto, Pontifice Maximo, Sanctorum numero adscripta est. Ipsius autem festivitas sequenti die celebratur.

Romae, via Aurelia, sancti Fortunati Martyris.

In Borussia sancti Brunonis, Episcopi Ruthenorum et Martyris; qui, Evangelium in ea regione praedicans, ab impiis tentus est, ac, manibus pedibusque praecisis, capite truncatus.

Apud Coloniam Agrippinam natalis sanctorum trecentorum Martyrum, qui, in Maximiani persecutione, cursum sui agonis compleverunt.

Carthagine sancti Agilei Martyris, in cujus die natali sanctus Augustinus tractatum de ipso ad populum habuit.
Lugduni, in Gallia, sancti Antiochi Episcopi, qui, strenue administrato Pontificii culmine ad quod assumptus fuerat, regnum caeleste adeptus est.

Treviris sancti Severi, Episcopi et Confessoris.

Argentorati sanctae Aureliae Virginis.

In Germania sanctae Theclae, Abbatissae et Virginis, quae, monasteriis Kitzingae et Ochsenfurti praeposita, multis cumulata meritis in caelum migravit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


16 Octobris Decimo septimo Kalendas Novembris.  Luna ...

ix. D

Sanctae Hedwigis Viduae, Polonorum Ducissae, quae pridie hujus diei obdormivit in Domino.

In monasterio Dervensi, in Gallia, sancti Bercharii, Abbatis et Martyris. 

In Africa sanctorum Martyrum ducentorum septuaginta, pariter coronatorum.

Ibidem sanctorum Martiniani et Saturiani, cum duobus eorum fratribus; qui, tempore Wandalicae persecutionis, sub Rege Ariano Genserico, cum servi essent cujusdam Wandali, et a sancta Maxima Virgine, ipsorum conserva, ad Christi fidem conversi fuissent, omnes ab haeretico illorum domino, pro constantia fidei catholicae, primum nodosis fustibus caesi sunt et usque ad ossa laniati. Sed, cum talia multo tempore paterentur, et sequ6nti die nihilominus redderentur semper incolumes, exsilio tandem relegantur; ubi, cum multos barbarorum ad Christi convertissent fidem, et a Romano Pontifice Presbyterum aliosque ministros, qui eos baptizarent, obtinuissent, novissime, vinctis pedibus post terga currentium quadrigarum, inter spinosa loca silvarum jussi sunt pariter interire. Maxima vero, post multos superatos agones divinitus liberata, in monasterio, multarum Virginum Mater, sancto fine quievit.

Item sanctorum Saturnini, Nerei et aliorum trecentorum sexaginta quinque Martyrum.

Coloniae Agrippinae sancti Eliphii Martyris, sub Juliano Apostata.

In territorio Bituricensi sancti Ambrosii, Episcopi Caturcensis.

Moguntiae sancti Lulli, Episcopi et Confessoris.

Treviris sancti Florentini Episcopi.

Apud Arbonam, in Germania, sancti Galli Abbatis, qui fuit discipulus beati Columbani.

Muri, in Lucania, sancti Gerardi Majella Confessoris, Laici professi Congregationis a sanctissimo Redemptore nuncupatae, quem, miraculis clarum, Pius Decimus, Pontifex Maximus, Sanctorum albo accensuit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


17 Octobris Sextodecimo Kalendas Novembris. Luna ...

viij. E

Paredii, in dioscesi Augustodunensi, sanctae Margaritae-Mariae Alacoque, quae, Ordinem Visitationis beatae Mariae Virginis professa, eximiis in devotione erga sacratissimum Cor Jesu propaganda et publico ejusdem cultu provehendo meritis excelluit; atque in sanctarum Virginum album a Benedicto Papa Decimo quinto relata fuit.

Antiochiae natalis sancti Heronis, qui fuit discipulus beati Ignatii; atque, post eum factus Episcopus, viam magistri pius imitator est secutus, et pro commendato sibi grege amator Christi occubuit. 

Eodem die passio sanctorum Victoris, Alexandri et Mariani. 

In Perside sanctae Mameltae Martyris, quae, a cultu idolorum ad fidem Angelico monitu conversa, a Gentilibus lapidata est et in profundum lacum demersa.

Arausicae, in Galliis, sancti Florentii Episcopi, qui, multis clarus virtutibus, quievit in pace.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


18 Octobris Quintodecimo Kalendas Novembris. Luna ...

vij. F

In Bithynia natalis beati Lucae Evangelistae, qui, multa passus pro Christi nomine, obiit Spiritu Sancto plenus. Ipsius autem ossa postea Constantinopolim translata sunt, et inde Patavium delata.

Romae item natalis sancti Pauli a Cruce, Presbyteri et Confessoris; qui Congregationis a Cruce et Passione Domini nostri Jesu Christi nuncupatae Institutor fuit. Ipsum vero, mira innocentia ac poenitentia conspicuum et singulari in Christum crucifixum caritate incensum, Pius Papa Nonus fastis Sanctorum adjunxit, et ejusdem festivitatem quarto Kalendas Maji recolendam indixit.

Arenis, in Hispania, natalis pariter sancti Petri de Alcantara, Sacerdotis ex Ordine Minorum et Confessoris; quem, propter admirabilem poenitentiam multaque miracula, Clemens Nonus, Pontifex Maximus, Sanctorum numero adscripsit. Ejus autem festum sequenti die celebratur.

Antiochiae sancti Asclepiadis Episcopi, qui fuit unus ex praeclaro illorum Martyrum numero, qui gloriose sub Macrino passi sunt.

Neocaesareae, in Ponto, sancti Athenodori Episcopi, qui fuit frater sancti Gregorii Thaumaturgi; et, doctrina clarus, in persecutione Aureliani, martyrium consummavit.

Sinomovici, in territorio Bellovacensi, sancti Justi Martyris, qui adhuc puer, in persecutione Diocletiani Imperatoris, sub Rictiovaro Praeside, capite amputatus est.

Romae sanctae Tryphoniae, quae Decii Caesaris quondam uxor ac sanctae Virginis et Martyris Cyrillae mater exstitit; cujus corpus in crypta, juxta sanctum Hippolytum, sepultum est.

Apud Auriesville, in statu Neo-Eboracensi, sanctorum Martyrum e Societate Jesu, Isaaci Jogues, Sacerdotis, et Joannis de La Lande, Coadjutoris temporalis, qui hac et sequenti die ab Iroquensibus dire necati sunt, eodem loco ubi, paucis ante annis, Renatus Goupil, et ipse Coadjutor temporalis, martyrii palmam consecutus fuerat.

In finibus Edessenae regionis, in Mesopotamia, commemoratio sancti Juliani Eremitae, cognomento Sabae, de quo agitur etiam sextodecimo Kalendas Februarii.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


19 Octobris Quartodecimo Kalendas Novembris. Luna ...

vj. G

Sancti Petri de Alcantara, Sacerdotis ex Ordine Minorum et Confessoris, qui migravit in caelum pridie hujus diei. 

Romae natalis sanctorum Martyrum Ptolomaei et Lucii, sub Marco Antonino. Horum prior (ut scribit Justinus Martyr), cum impudicam mulierem ad Christi convertisset fidem, et castitatem colere docuisset, ideo, ab impuro viro apud Praefectum Urbicium accusatus, multo tempore squalore carceris maceratus est, et ad ultimum, cum de Christi magisterio publica confessione testaretur, jussus est duc ad mortem; Lucius quoque, cum Urbicii sententiam improbaret et se Christianum libere fateretur, similem sententiam excepit; quibus et alius tertius adjunctus est, qui etiam eodem supplicio damnatus fuit.

Antiochiae sanctorum Martyrum Beronici, Pelagiae Virginis, et aliorum quadraginta novem.

In Aegypto sancti Vari militis, qui, sub Maximino Imperatore, dum sanctos septem Monachos in carcere detentos visitaret atque reficeret, voluit, uno ex ipsis defuncto, in ejus locum subrogari; atque ita cum illis, saevissima passus, martyrii palmam adeptus est.

Ebroicis, in Gallia, sancti Aquilini, Episcopi et Confessoris.

In territorio Aurelianensi depositio sancti Verani Episcopi.

Apud Salernum sancti Eusterii Episcopi.

In monasterio Silvae Nectensis, in Hibernia, sancti Ethbini Abbatis.

Oxonii, in Anglia, sanctae Fredeswindae Virginis.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


20 Octobris Tertiodecimo Kalendas Novembris. Luna ...

v. A

Sancti Joannis Cantii, Presbyteri et Confessoris, qui nono Kalendas Januaiii obdormivit in Domino.

In Aviensi civitate, prope Aquilam, in Vestinis, natalis beati Maximi, Levitae et Martyris; qui, patiendi desiderio, inquirentibus se persecutoribus palam ostendit, et, post responsionis constantiam, equiileo suspensus ac tortus, deinde fustibus caesus, ad ultimum, e sublimi loco praecipitatus, occubuit.

Agenni, in Gallia, sancti Caprasii Martyris, qui, cum rabiem persecutionis declinans lateret in spelunca, tandem, audiens qualiter beata Fides Virgo pro Christo agonizaret, indeque animatus ad tolerantiam passionum, oravit ad Dominum, ut, si eum gloria martyrii dignum judicaret, ex lapide speluncae limpidissima aqua manaret; quod cum Dominus praestitisset, securus ad aream certaminis properavit, et palmam martyrii, sub Maximiano Imperatore, fortiter dimicando promeruit.

Antiochiae sancti Artemii, Ducis Augustalis, qui, sub Constantino Magno praelaris militiae honoribus functus, a Juliano Apostata, quem saevitiae in Christianos arguerat, fustibus caedi, aliisque tormentis affligi, ac demum capite truncari jubetur.

Constantinopoli sancti Andreae Cretensis Monachi, qui ob cultum sacrarum Imaginum, sub Constantino Copronymo, saepius verberatus, tandem, amputato altero pede, reddidit spiritum.

Coloniae Agrippinae passio sanctarum Virginum Marthae et Saulae, cum aliis pluribus.
Apud Nabantiam, in Lusitania, sanctae Irenes, Virginis et Martyris; cujus corpus honorifice sepultum fuit in oppido Scalabi, quod ipsius Sanctae nomine insignitum inde permansit.

Alsontiae, in territorio Rhemensi, sancti Sindulphi, Presbyteri et Confessoris.

Apud Mindam, in Germania, Translatio sancti Feliciani, Episcopi Fulginatis et Martyris; cujus ibi deposita fuit sacrarum pars reliquiarum, quae in Germaniam advectae sunt ex Umbriae civitate Fulgineo, ubi ipse nono Kalendas Februarii passus quondam fuerat.

Lutetiae Parisiorum item Translatio sanctorum Martyrum Georgii Diaconi, et Aurelii, ex urbe Hispaniae Corduba, in qua olim, una cum aliis tribus Sociis, ambo martyrium compleverant sexto Kalendas Augusti.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


21 Octobris Duodecimo Kalendas Novembris. Luna ...

iv. B

In Cypro natalis sancti Hilarionis Abbatis, cujus vitam, virtutibus atque miraculis plenam, sanctus Hieronymus scripsit. 

Apud Coloniam Agrippinam item natalis sanctarum Ursulae et Sociarum ejus; quae, pro Christiana religione et virginitatis constantia ab Hunnis interfectae, martyrio vitam consummarunt, earumque plurima corpora fuerunt Coloniae condita.

Apud Ostia Tiberina sancti Asterii, Presbyteri et Martyris; qui (ut in passione beati Callisti Papae legitur) sub Alexandro Imperatore passus est.

Nicomediae natalis sanctorum Dasii, Zotici, Caji et aliorum duodecim militum; qui, post diversa tormenta, in mare demersi sunt.

Lugduni, in Gallia, sancti Viatoris, qui exstitit minister beati Justi, Lugdunensis Episcopi.

Maroniae, prope Antiochiam, in Syria, sancti Malchi Monachi.

In castro Laudunensi sanctae Ciliniae, matris beati Remigii, Episcopi Rhemensis.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


22 Octobris Undecimo Kalendas Novembris. Luna ...

iij. C

Hierosolymis sanctae Mariae Salome, matris sanctorum Jacobi et Joannis Apostolorum, quae in Evangelio legitur circa Domini sepulturam sollicita.

Item Hierosolymis beati Marci Episcopi, clarissimi et doctissimi viri, qui primus ex Gentibus Ecclesiam Hierosolymorum suscepit regendam, ac, non multo post, sub Antonino Imperatore, martyrii meruit palmam.

Hadrianopoli, in Thracia, natalis sanctorum Martyrum Philippi Episcopi, Severi Presbyteri, Eusebii et Hermetis; qui, sub Juliano Apostata, post carceres et flagella, incendio cremati sunt.

Item sanctorum Martyrum Alexandri Episcopi, Heraclii militis, et Sociorum.

Apud Firmum, in Piceno, natalis sancti Philippi, Episcopi et Martyris.

Apud Coloniam Agrippinam sanctae Cordulae, quae, cum esset una ex sodalibus sanctae Ursulae, atque aliarum suppliciis et caedibus perterrita se occultasset, postridie, ejus rei poenitens, se ultro patefecit Hunnis, et, novissima omnium, martyrii coronam accepit.

Oscae, in Hispania, sanctarum Virginum Nunilonis et Alodiae sororum, quae, a Saracenis ob fidei confessionem capitali sententia punitae, martyrium consummarunt.

Hierapoli, in Phrygia, sancti Abercii Episcopi, qui sub Marco Antonino Imperatore claruit.

Rotomagi sancti Melanii Episcopi, qui, a sancto Stephano Papa ordinatus, illuc ad praedicandum Evangelium missus est. 

In Tuscia sancti Donati Scoti, Episcopi Faesulani. 

Veronae sancti Verecundi, Episcopi et Confessoris.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


23 Octobris Decimo Kalendas Novembris. Luna ...

ij. D

Apud Villackum, in Pannonia, natalis sancti Joannis de Capistrano, Sacerdotis ex Ordine Minorum et Confessoris, vitae sanctitate ac fidei catholicae propagandae zelo illustris; qui Taurunensem arcem, validissimo Turcarum exercitu profligato, suis precibus et miraculis ab obsidione liberavit. Ejus tamen festivitas quinto Kalendas Aprilis recolitur.

Antiochiae item natalis sancti Theodori Presbyteri, qui, in persecutione impii Juliani comprehensus, et, post equulei poenam et multos ac durissimos cruciatus, lampadibus etiam circa latera appositis adustus, tandem, cum in confessione Christi persisteret, gladii occisione martyrium consummavit.

Ad fundum Ursonianum, prope Gades, in Hispania, sanctoram Martyrum Servandi et Germani, qui, in persecutione Diocletiani, sub Viatore Vicario, post verbera, squalorem carceris, famis ac sitis injuriam, et longissimi itineris laborem, quem pertulerunt ferro onusti, novissime martyrii sui cursum, caesis cervicibus, impleverunt; ex quibus Germanus Emeritae, Servandus autem Hispali conditus est.

Constantinopoli sancti Ignatii Episcopi, qui, cum Bardam Caesarem ob repudiatam uxorem arguisset, ab eo multis injuriis affectus est, et in exsilium pulsus; sed, a sancto Nicolao, Romano Pontifice, restitutus, tandem in pace quievit.

Burdigalae sancti Severini, Episcopi Coloniensis et Confessoris.

Rotomagi sancti Romani Episcopi.

Apud Salernum sancti Veri Episcopi.

In territorio Ambianensi sancti Domitii Presbyteri.

In pago Pictaviensi sancti Benedicti Confessoris.

Mantuae Beati Joannis Boni, ex Eremitarum sancti Augustini Ordine, Confessoris; cujus praeclaram vitam sanctus Antoninus conscripsit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


24 Octobris Nono Kalendas Novembris. Luna ...

j. E

Festum sancti Raphaelis Archangeli, cujus dignitas ac beneficia in sacro Tobiae libro celebrantur.

Venusiae, in Apulia, natalis sanctorum Martyrum Felicis, Episcopi Africani; Audacti et Januarii, Presbyterorum; Fortunati et Septimi, Lectorum. Hi omnes, tempore Diocletiani, a Magdelliano Procuratore multis diu vinculis et carceribus in Africa et Sicilia macerati sunt, et, cum Felix sacros Libros juxta ipsius Imperatoris edictum tradere nullatenus voluisset, gladii tandem occisione consummati sunt.

Tungris, in Belgio, sancti Evergisli, Episcopi Coloniensis et Martyris; qui, ob pastoralis officii curam illuc profectus, ibidem, dum nocte solus ad monasterium sanctissimae Genitricis Dei Mariae oraturus pergeret, a latronibus sagitta percussus occubuit.

In civitate Nagran, apud Homeritas, in Arabia, passio sanctorum Aretae, et Sociorum ejus trecentorum et quadraginta, tempore Justini Imperatoris, sub Dunaan, Judaeo tyranno. Post eos Christiana mulier incendio tradita est; cujus filius annorum quinque, cum Christum balbutiendo confiteretur, nec blanditiis nec minis retineri posset, in ignem ubi mater ardebat, se praecipitem dedit.

Constantinopoli sancti Procli Episcopi.

In insula Sargiensi sancti Maglorii Episcopi, qui ibidem, dimisso Episcopali officio, quod erga sparsos in Armorica Britannos per triennium exercuerat, monasterium construxit, in quo sancte reliquum vitae tempus exegit; cujus corpus Lutetiam Parisiorum postea translatum fuit.

In Monasterio Fontis Frigidi, dioecesis Carcassonensis, in Gallia, sancti Antonii Mariae Claret, olim Archiepiscopi Cubani, Fundatoris Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis beatae Mariae Virginis, animarum zelo et mansuetudine praeclari, quem Pius Duodecimus, Pontifex Maximus, Sanctorum fastis adscripsit.

In monasterio Durini, in Gallia, sancti Martini, Diaconi et Abbatis, cujus corpus inde ad Vertavum monasterium delatum est.

In Campania sancti Marci Solitarii, cujus praeclara opera sanctus Gregorius Papa descripsit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


25 Octobris Octavo Kalendas Novembris. Luna ...

*. F

Romae sanctorum Martyrum Chrysanthi et Dariae uxoris, qui, post multas, quas sub Celerino Praefecto pro Christo sustinuerunt, passiones, a Numeriano Imperatore jussi sunt via Salaria in Arenario deponi, atque viventes illic terra et lapidibus obrui.

Ibidem natalis sancti Marcellini, Papae et Martyris; qui, sub Maximiano, pro fide Christi, una cum Claudio, Cyrino et Antonino, capite truncatus est. Quo tempore ita magna fuit persecutio, ut decem et septem millia Christianorum, intra unum mensem, martyrio coronarentur. Ipsius tamen sancti Marcellini festum, una cum festo sancti Cleti, Papae et Martyris, sexto Kalendas Maji celebratur.

Petragoricis, in Gallia, sancti Frontonis, qui, a beato Petro Apostolo Episcopus ordinatus, cum Georgio Presbytero magnam illius gentis multitudinem convertit ad Christum, et, miraculis clarus, in pace quievit.

Romae natalis sanctorum quadraginta sex militum, qui, simul baptizati a sancto Dionysio Papa, mox Claudii Imperatoris jussu decollati sunt, ac via Salaria sepulti; ubi et alii Martyres centum viginti et unus positi sunt, inter quos fuerunt quatuor milites Christi, scilicet Theodosius, Lucius, Marcus et Petrus.

Turribus, in Sardinia, sanctorum Martyrum Proti Presbyteri, et Januarii Diaconi, qui, a sancto Cajo Papa ad eam insulam missi, ibidem, tempore Diocletiani, sub Barbaro Praeside, consummati sunt.

Constantinopoli passio sanctorum Martyrii Subdiaconi, et Marciani Cantoris, qui ab haereticis, sub Constantio Imperatore, necati sunt.

Suessione, in Galliis, sanctorum Martyrum Crispini et Crispiniani, nobilium Romanorum, qui, in persecutione Diocletiani, sub Rictiovaro Praeside, post immania tormenta gladio trucidati, coronam martyrii sunt consecuti; quorum corpora postea Romam delata fuerunt, atque in Ecclesia sancti Laurentii in Pane et Perna honorifice tumulata.

Florentiae passio beati Miniatis militis, qui, sub Decio Principe, pro fide Christi egregie certans, nobili martyrio coronatur.

Brixiae natalis sancti Gaudentii Episcopi, eruditione et sanctitate conspicui.

Gavalis, in Gallia, sancti Hilarii Episcopi.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


26 Octobris Septimo Kalendas Novembris. Luna ...

xxix. G

Romae sancti Evaristi, Papae et Martyris, qui Dei Ecclesiam, sub Hadriano Imperatore, suo sanguine purpuravit.

In Africa sanctorum Martyrum Rogatiani Presbyteri, et Felicissimi, qui, in persecutione Valeriani et Gallieni, illustri martyrio coronati sunt; de quibus etiam scribit sanctus Cyprianus in epistola ad Confessores.

Nicomediae sanctorum Martyrum Luciani, Florii et Sociorum.

Narbone, in Gallia, sancti Rustici, Episcopi et Confessoris; qui claruit temporibus Valentiniani et Leonis Imperatorum.

Apud Salernum sancti Gaudiosi Episcopi.

Papiae sancti Fulci Episcopi.

Item sancti Quadragesimi Subdiaconi, qui et mortuum resuscitavit.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


27 Octobris Sexto Kalendas Novembris. Luna ...

xxviij. A

Vigilia sanctorum Apostolorum Simonis et Judae. 

Abulae, in Hispania, passio sanctorum Vincentii, Sabinae et Christetae. Hi primum in equuleo adeo sunt extenti, ut omnes membrorum compages laxarentur; deinde capita eorum, lapidibus superposita, usque ad cerebri excussionem validis vectibus sunt contusa, atque ita ipsi martyrium compleverunt, sub Praeide Daciano.

Apud castrum Tyle, in Gallia, sancti Florentii Martyris.

In Cappadocia sanctarum Martyrum Capitolinae, ejusque ancillae Erotheidis, quae sub Diocletiano sunt passae.

Apud Indos sancti Frumentii Episcopi, qui, primum ibi captivus, deinde, Episcopus a sancto Athanasio ordinatus, Evangelium in ea provincia propagavit.

Neapoli, in Campania, sancti Gaudiosi, Episcopi Africani, qui ob Wandalorum persecutionem venit in Campaniam, et, in monasterio apud eam urbem, sancto fine quievit.

In Aethiopia sancti Elesbaan Regis, qui, Christi hostibus expugnatis, ac tempore Justini Imperatoris, misso regio diademate Hierosolymam, monasticam vitam, ut voverat, agens, migravit ad Dominum.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


28 Octobris Quinto Kalendas Novembris. Luna ...

xxvij. B

In Perside natalis beatorum Apostolorum Simonis Chananaei, et Thaddaei, qui et Judas dicitur. Ex ipsis autem Simon in Aegypto, Thaddaeus in Mesopotamia Evangelium praedicavit; deinde, in Persidem simul ingressi, ibi, cum innumeram gentis illius multitudinem Christo subdidissent, martyrium consummarunt.

Romae sanctorum Martyrum Anastasiae senioris Virginis, et Cyrilli. Ipsa Virgo, in persecutione Valeriani, sub Probo Praefecto, vinculis constricta, colaphis caesa, igne et verberibus est cruciata, et, cum in confessione Christi permaneret immobilis, tandem, abscissis mamillis, evulsis unguibus, dentibus comminutis, manibus pedibusque praecisis, truncata capite, tot passionum ornata monilibus migravit ad Sponsum; Cyrillus autem, ei petenti aquam propinans, martyrium pro mercede accepit.

Item Romae sanctae Cyrillae Virginis, quae filia exstitit sanctae Tryphoniae, et, sub Claudio Principe, pro Christo jugulata est.

Apud Comum sancti Fidelis Martyris, sub Maximiano Imperatore.

Moguntiae sancti Ferrutii Martyris.

Meldis, in Gallia, sancti Faronis, Episcopi et Confessoris.

Vercellis sancti Honorati Episcopi.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


29 Octobris Quarto Kalendas Novembris. Luna ...

xxvj. C

Sanctorum Episcoporum Maximiliani Martyris, et Valentini Confessoris.

Sidone, in Phoenicia, sancti Zenobii Presbyteri, qui, sub novissimae persecutionis acerbitate, ad martyrium alios exhortans, martyrio et ipse dignatus est.

In Lucania sanctorum Martyrum Hyacinthi, Quincti, Feliciani et Lucii.

Bergomi sanctae Eusebiae, Virginis et Martyris.

Hierosolymis natalis beati Narcissi Episcopi, sanctitate, patientia ac fide laudabilis, qui, centum et sexdecim annorum senex, feliciter migravit ad Dominum.

Augustoduni sancti Joannis, Episcopi et Confessoris.

Cassiope, in insula Corcyra, sancti Donati Episcopi, de quo scribit beatus Gregorius Papa.

Viennae, in Gallia, depositio beati Theodori Abbatis.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


30 Octobris Tertio Kalendas Novembris. Luna ...

xxv. D

In Sardinia natalis sancti Pontiani, Papae et Martyris, qui, ab Alexandro Imperatore, una cum Hippolyto Presbytero, in eam insulam deportatus, ibidem, mactatus fustibus, martyrium consunnnavit. Ejus corpus a beato Fabiano Papa Romam delatum est, atque in coemeterio Callisti sepultum. Ipsius tamen festum recolitur tertiodecimo Kalendas Decembris.

Aegeae, in Cilicia, passio sanctorum Zenobii Episcopi, et Zenobiae sororis, sub Diocletiano Imperatore et Lysia Praeside.

Altini, in Venetorum finibus, sancti Theonesti, Episcopi et Martyris, qui ab Arianis occisus est.

In Africa natalis sanctorum Martyrum ducentorum viginti.

Tingi, in Mauritania, passio sancti Marcelli Centurionis, qui, sanctorum Claudii ac Luperci et Victorii Martyrum pater, capitis abscissione martyrium complevit sub Agricolao, agente vices Praefecti praetorio.

Alexandriae sanctorum tredecim Martyrum, qui, cum sanctis Juliano, Euno et Macario, passi sunt sub Decio Imperatore.

Carali, in Sardinia, sancti Saturnini Martyris, qui, in persecutione Diocletiani, sub Barbaro Praeside, capite truncatus est.

Apameae, in Phrygia, sancti Maximi Martyris, sub eodem Diocletiano.

Legione, in Hispania, sanctorum Martyrum Claudii, Luperci et Victorii, filiorum sancti Marcelli Centurionis; qui, in persecutione Diocletiani et Maximiani, sub Diogeniano Praeside, jussi sunt decollari.

Lutetiae Parisiorum sancti Lucani Martyris.

Alexandriae sanctae Eutropiae Martyris, quae, Martyres visitans, apprehensa est, et, cum illis saevissime cruciata, reddidit spiritum.

Antiochiae sancti Serapionis Episcopi, eruditione clarissimi.

Capuae sancti Germani, Episcopi et Confessoris, magnae sanctitatis viri; cujus animam, in hora obitus ejus, ab Angelis in caelum deferri sanctus Benedictus aspexit.

Potentiae, in Lucania, sancti Gerardi Episcopi.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.


31 Octobris Pridie Kalendas Novembris. Luna ...

xxiv. E

Vigilia omnium Sanctorum. 

Romae sanctorum Ampliati, Urbani et Narcissi, quorum meminit sanctus Paulus ad Romanos scribens, qui, ob Evangelium Christi, a Judaeis et Gentilibus caesi sunt.

Constantinopoli sancti Stachis Episcopi, qui a beato Andrea Apostolo primus ejusdem civitatis Episcopus ordinatus est.

Apud Augustam Veromanduorum, in Gallia, sancti Quinctini, civis Romani et ex ordine Senatorio viri, qui sub Maximiano Imperatore martyrium passus est; cujus corpus post annos quinquaginta quinque, revelante Angelo, inventum est incorruptum.

Mediolani sancti Antonini, Episcopi et Confessoris.

Ratisbonse, in Bavaria, sancti Wolfgangi Episcopi.

Palmae, in Majorica insula, sancti Alfonsi Rodriguez, Coadjutoris temporalis formati e Societate Jesu et Confessoris, humilitate ac jugi mortificationis studio insignis; quem Leo Decimus tertius, Pontifex Maximus, Sanctorum fastis adscripsit.

Romae Translatio beati Nemesii Diaconi, et filiae Lucillae Virginis, qui octavo Kalendas Septembris decollati sunt.

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum.  R. Deo gratias.

 Index Generalis

Introductio

Index Nominum Sanctorum

Liturgia Latina Front Page